Najnowsza powieści Michela Houellebecqa trafia w samo sedno problemu we Francji. Wydana w dzień zamachu na redakcję „Charlie Hebdo” książka przedstawia wizję przyszłości inną niż wszystkie. Dziś ta wizja – po zamachach we Francji, strzelaninach i eksplozjach nie wydaje się być tak daleka od rzeczywistości. Tak, grozi nam – nie tylko Francji – świat bez wolności słowa, świat bez nadziei.

prorokjoconde-burqa

Michel Houellebecq to jeden z najbardziej znanych i najbardziej kontrowersyjnych pisarzy na świecie. Dla jednych skandalista i prowokator, dla innych wrażliwy twórca i pisarz kultowy, który jak nikt umie ująć w słowa to, co trapi dzisiejszy świat.

Czym straszy pisarz, któremu zarzucano wielokrotnie islamofobię? Oto wizja świata jaką nam serwuje.

Francja, rok 2022. Wybory wygrywa Bractwo Muzułmańskie, na czele którego stoi Mohamed Ben Abbes. O prym walczy z Frontem Narodowym, muzułmanom w wygraniu wyborów pomaga poparcie lewicy. Kobiety znikają z przestrzeni publicznej.

Europe

Nie ma w tym świecie żadnej duchowości, żadnego nawrócenia, islam nie zdobywa Zachodu swoją treścią, ani rytuałami religijnymi. Wszyscy w tej książce zostają kupieni, kupione zostaje społeczeństwo (bezrobocie spada), kupieni zostają wykładowcy akademiccy i w końcu kupione zostają kobiety, które rezygnują z wolności w zamian za poczucie bezpieczeństwa i zwolnienie z przymusu pracy. Żadna religia nie może się równać z kapitałem, duch już dawno przegrał z materią, nikogo nie obchodzi ani chrześcijaństwo, ani islam. Religia przyszłości to wygoda, możliwość ignorowania świata i polityki.

francja

A oto jeden z cytatów z ksiażki, który ponoć Facebook regularnie usuwa:

„Przez wiele lat, a nawet dziesięcioleci, „Le Monde” i gazety centrolewicowe natrząsały się z kasandr wieszczących wojnę domową między muzułmańskimi imigrantami a rdzenną ludnością Europy Zachodniej.

Jak mi wyjaśnił kolega wykładający literaturę grecką, to odwołanie do mitu Kasandry wyglądało nieco dziwnie. W mitologii greckiej Kasandra to piękna dziewczyna „o urodzie złotej Afrodyty”, jak pisze Homer. Zakochany w niej Apollo ofiarowuje wybrance dar wieszczenia w zamian za przyszłe igraszki miłosne. Kasandra przyjmuje dar, ale odmawia Apollinowi swych wdzięków; ten, wściekły, spluwa na jej usta, sprawiając, że nikt nie będzie rozumiał jej słów ani w nie wierzył. Kasandra przepowiada porwanie Heleny przez Parysa, później wybuch wojny trojańskiej, ostrzega rodaków przed greckim podstępem (słynny „koń trojański”), który umożliwi im zdobycie miasta.

Mit Kasandry pokazuje, że pesymistyczne przepowiednie wciąż się spełniają; wyglądało na to, że centrolewicowi dziennikarze są równie zaślepieni jak Trojanie. Takie zaślepienie nie jest w historii niczym niezwykłym: to samo można było zaobserwować w latach trzydziestych u intelektualistów, polityków i dziennikarzy, powszechnie przekonanych, że Hitler „w końcu odzyska zdrowy rozsądek”. Ludzie żyjący w określonym systemie społecznym prawdopodobnie nie potrafią sobie wyobrazić punktu widzenia tych, którzy niczego od systemu nie oczekując, planują jego zniszczenie”.

Ocena: 5/5 

Michel Houellebecq: „Uległość”. Przeł. Beata Geppert. Wydawnictwo W.A.B. Warszawa 2015.


uległość

parisparis